VÄLKOMMEN

The Bigger Picture är ett nätverk för yrkesverksamma konstnärer som vill använda sin konst som verktyg för omställningen till ett hållbart samhälle.  Vi arbetar för att skapa nya kontakter, samarbeten och nätverk mellan yrkesverksamma konstnärer som arbetar med hållbarhetsfrågor, i Sverige och internationellt. Vi strävar också efter att lyfta, diskutera och synligöra hållbarhetsfrågor på nya sätt genom konst.

 

WELCOME

The Bigger Picture is a network for artists who want to use their art as a tool for transformation to a more sustainable and beautiful society. Our aim is to network and create new contacts and collaborations between artists who work with sustainability issues, in Sweden and internationally. We also strive to highlight and explore sustainability issues in new ways through art.